Opis zadania:
Tworzenie nowych 16 miejsc opieki u 2 dziennych opiekunów
przy ul. Markiewicza 1, 01-494 Warszawa

Wartość dofinansowania: 80 000 PLN
Całkowita wartość zadania 101 160,03 PLN


Opis zadania:
Dofinansowanie funkcjonujących miejsc opieki u 4 dziennych opiekunów przy ul. Kopytowska 31C, 05-860 Święcice

Wartość dofinansowania: 18 960 PLN
Całkowita wartość zadania 284 400  PLN

Total Page Visits: 878 - Today Page Visits: 1